header 1800

Aparte vragenlijst voor reeds gepensioneerden:

We hebben op basis van uw eerdere antwoorden uit de vorige vragenlijst vastgesteld dat u inmiddels met pensioen bent, net zoals veel andere deelnemers aan onze studie. Ongeacht hoelang u al met pensioen bent, willen wij u graag bij ons vervolgonderzoek blijven betrekken!
Immers, voor deze groeiende groep gepensioneerden willen wij onderzoeken of en zo ja hoe het arbeidsverleden van invloed is op gezondheid en welzijn na pensionering. Bovendien- zoals u ook in de nieuwsbrief kunt lezen- blijven veel gepensioneerden actief door te sporten, het uitoefenen van hobby's, het volgen van een cursus of het verrichten van (vrijwilligers)werk. Ook voor deze activiteiten willen we onderzoeken hoe zij met gezondheid en welzijn samenhangen.  

De nieuwe vragenlijst zal eind oktober, begin november bij u in de brievenbus vallen. Met de respons van de vorige lijst uit 2012, waren wij erg blij. Om precies te zijn: 4781 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en aan ons geretourneerd. We hopen ook deze keer weer op een massale deelname van uw kant ! Momenteel zijn we druk doende met het analyseren eerdere gegevens. Hoewel we nog heel wat analyses gaan uitvoeren op deze gegevens, kunnen we u nu alvast een primeur geven:
wist je dat....?
- Bijna iedereen heeft plezier in het werk, maar 40% vindt het werken óók vermoeiend.
- 30% van de werknemers (tussen de 30 en 65 jaar oud) heeft last van een hoge herstelbehoefte.
  Zij ervaren vaak gevoelens van irritatie, gebrek aan energie en verminderde prestaties.
- Oorzaak van een hoge herstelbehoefte verschilt tussen ouderen en jongeren.
  Onder jongere werknemers heeft dit te maken met weinig sociale steun, bij oudere heeft dit te maken met weinig
  mogelijkheden om zelfstandig besluiten te nemen op het werk.
- Een kwart van onze deelnemers vrouw is.
- 35% van de werkende is het afgelopen jaar naar het werk gegaan terwijl dit vanwege gezondheidsredenen beter
  was van niet.
- Ongeveer 64% aan het werk is, en 28% gepensioneerd is.ÿ
- De meerderheid (55%) al meer dan 20 jaar bij zijn/haar huidige werkgever werkzaam is.
- Ruim 10% van de werkende heeft het afgelopen haar ‚‚n of meer schokkende gebeurtenissen of een conflict op de
  werkvloer meegemaakt, in 2 van de 3 gevallen betrof dit een conflict met de leidinggevende.
- 96% aangeeft meestal plezier in zijn/haar werk te ervaren.
- 16% aangeeft het afgelopen jaar moeite te hebben gehad met de uitvoering van zijn/haar werk omwille van
  gezondheidsredenen.
- 76% van alle mensen met een langdurige aandoening is aan het werk.
- Diegenen die momenteel nog aan het werk zijn, verwachten op (gemiddeld) 66 jaar met pensioen te kunnen gaan.
- Bijna 30% van de respondenten is inmiddels volledig met pensioen!

GRAFIEK

Een deel van de respondenten heeft eerder deelgenomen aan een deelstudie (april 2013). Deze studie was gericht op deelnemers werkzaam in het onderwijs en gezondheidszorg. Meer specifiek hoe zijn werk en priv‚ leven met elkaar combineren. De resultaten van deze groep werden vergeleken met gegevens van medewerkers in de gezondheidszorg en onderwijs in Malta en Servi‰. De studie toont aan dat er tussen mannen en vrouwen en tussen deze landen grote culturele verschillen bestaan in de normen een waarden m.b.t. werk, inkomen en gezin. Deze culturele verschillen blijken van grote invloed te zijn op de wijze waarop werk en priv‚ leven gecombineerd worden.

Eerder nieuws

Verdere informatie over het onderzoek kunt u lezen in:  
Nieuwsbrief 2008  
Nieuwsbrief 2012  
Nieuwsbrief 2014

Please publish modules in offcanvas position.