header 1800

Voorkomen is beter dan genezen

Langdurig verzuim verkleint de kans op werkhervatting. Daarom is in een aparte studie onderzocht of langdurig verzuim voorkomen kan worden via de inzet van een nieuwe preventieve strategie, bestaande uit vroegtijdige opsporing en begeleiding. Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met arbodienst Beter. Hoe kunnen werknemers met een hoog risico op toekomstig langdurig verzuim worden opgespoord? Voor het antwoord hierop werd, op basis van de gegevens van de Maastrichtse Cohort Studie, de Balansmeter ontwikkeld. De Balansmeter is een vragenlijst met 34 vragen. De antwoorden op deze vragen geven aan hoe groot het risico voor een werknemer is om in de nabije toekomst langdurig te gaan verzuimen. De Balansmeter werd in de praktijk uitgetest bij een groep van 3900 werknemers van ABN AMRO in Nederland. De test toonde aan dat de Balansmeter inderdaad in staat is werknemers met een verhoogd verzuimrisico op te sporen. Vervolgens is onderzocht of deze werknemers door vroegtijdige begeleiding minder gaan verzuimen. Uit dit onderzoek bleek dat werknemers zeer veel baat hebben bij aangeboden vroegtijdige begeleiding: het verzuim in deze groep was 35% minder dan in de groep werknemers die deze begeleiding niet kreeg.
 
Ook is een speciaal preventietraject ontwikkeld voor werknemers die een verhoogd risico lopen om langdurig uit te vallen van het werk én tevens milde depressieve klachten hebben. Deze werknemers kunnen hierdoor in een vroeg stadium opgespoord worden, om door deskundigen begeleid te worden in het omgaan met problemen. Dit heeft tot gevolg dat hun depressieve klachten sterk verminderen en dat langdurige uitval van deze werknemers wordt voorkomen.
 
Om deze opgedane kennis verder uit te dragen heeft de Maastrichtse onderzoeksgroep, in samenwerking met arbodienst Beter, in 2011 een landelijk symposium, getiteld “Preventie in de Bedrijfsgezondheidszorg: de meerwaarde van screening en vroegtijdige interventie in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim”, georganiseerd. Aan dit symposium hebben vele arbo-professionals, behandelaars, beleidsmakers en andere geïnteresseerden deelgenomen. Het symposium heeft inmiddels geleid tot veel vragen vanuit het veld naar de mogelijkheden om deze preventieve benadering in de dagelijkse praktijk in te zetten.
 
Meer informatie over de preventieve strategie vindt u op onderstaande Internet links:
 
Ontwikkeling en validatie van een screeningsinstrument voor het opsporen van werknemers met een verhoogd risico op toekomstig langdurig ziekteverzuim
(Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde jaargang 17, nummer 8 p. 339-346)
 
Gestructureerde vroegtijdige begeleiding door bedrijfsarts vermindert ziekteverzuim onder kantoormedewerkers met verhoogd risico op langdurig ziekteverzuim: Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
(Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde jaargang 18, nummer 9 p. 391-398)
 
Preventieve interventie bij werknemers met depressieve klachten
(Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde jaargang 19, nummer 9 p. 425-425)

Please publish modules in offcanvas position.