header 1800

Langdurige vermoeidheid: ontstaan en beloop

Uit de Maastrichtse Cohort Studie is gebleken dat veel werknemers langdurig vermoeid zijn.
De volgende cijfers en bevindingen kwamen naar voren:
• In totaal 22% van de deelnemers aan het onderzoek scoorde dusdanig hoog op de Vermoeidheidsvragenlijst dat gesproken kan worden van langdurige vermoeidheid.
• Tussen bedrijfstakken bestonden aanzienlijke verschillen in het vóórkomen van langdurige vermoeidheid, variërend van 14% tot 28%.
• Wanneer er onderscheid werd gemaakt tussen de diverse bedrijven binnen een bedrijfstak waren substantiële verschillen aantoonbaar in langdurige vermoeidheid.
• Langdurige vermoeidheid kwam in verschillende mate voor wanneer afdelingen binnen één bedrijf met elkaar werden vergeleken.
 
Oorzaken en verbanden
De bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie laten zien dat diverse werkkenmerken een rol spelen in het ontstaan van vermoeidheid. Het gaat onder meer om het werken onder hoge tijdsdruk, weinig mogelijkheden om werkzaamheden zelf in te delen, werken in ploegendienst en weinig ondersteuning van collega’s. Uit het onderzoek bleken ook de volgende zaken:
• Bij vrouwen is er een sterke relatie tussen het rapporteren van conflicten met collega’s en langdurige vermoeidheid.
• Bij mannen is een verband aan te wijzen tussen een hoge emotionele en fysieke belasting in het werk en langdurige vermoeidheid.
• Werknemers die onvoldoende tijd en/of energie rapporteerden om werk –en privérollen goed te combineren, hebben een grotere kans op langdurige vermoeidheid.
• Het hebben van een langdurige ziekte gaat bij werknemers gepaard met een bijna drie maal zo hoge kans op langdurige vermoeidheid.
• Ten aanzien van het begrip leefstijl werd onder meer gevonden dat weinig lichamelijke activiteit buiten het werk gerelateerd is aan het ontstaan van langdurige vermoeidheid bij mannen.
 
Vermoeidheid geeft meer kans op langdurig verzuim
De studie gaf ook aan dat vermoeidheid een langdurig verloop kent. Op basis van allerlei onderzoeken kon bij benadering worden aangegeven dat vermoeidheidsklachten gemiddeld circa 22 maanden aanhouden. Het onderzoek toonde ook aan dat langdurige vermoeidheid een verhoogd risico op ziekteverzuim geeft. Dit geldt voor kortdurend verzuim, maar in nog sterkere mate voor langdurig verzuim (langer dan 42 dagen). Het onderzoek wees ook uit dat deze vermoeidheid een sterke voorspeller is voor het optreden van arbeidsongeschiktheid.
 
Meer informatie over het ontstaan, het beloop en de gevolgen van langdurige vermoeidheid vindt u op onderstaande internet links:
 
Etiologie van langdurige vermoeidheid onder werknemers. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie
(Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(2007)8, 537-545)
 
Beloop, consequenties en behandeling van langdurige vermoeidheid onder werknemers. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie
(Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(2007)8, 547-554)

Please publish modules in offcanvas position.